Sklepy zoologiczne Suwałki

Wszystkie sklepy zoologiczne w Suwałkach. Testery wody są niezwykle ważnymi narzędziami dla akwarystów, zwłaszcza dla tych, którzy utrzymują zbiorniki z rybami czy roślinami akwariowymi. Sklepy zoologiczne oferują różnorodne testery, pozwalające monitorować parametry wody i utrzymać zdrowe środowisko dla ryb. Oto kilka przykładów testerów wody, jakie można znaleźć w tego rodzaju sklepach:

 1. Testery pH:
  • Mierzą poziom kwasowości lub zasadowości wody.
  • Istotne dla utrzymania stabilnego środowiska i dostosowania go do konkretnych potrzeb ryb i roślin.
 2. Testery Amoniaku:
  • Pozwalają na monitorowanie poziomu amoniaku w wodzie.
  • Amoniak jest toksyczny dla ryb, więc regularne testowanie jest kluczowe.
 3. Testery Azotynów i Azotanów:
  • Pomagają kontrolować obecność związków azotanów i azotynów w wodzie.
  • Istotne dla monitorowania procesu cyklu azotowego w akwarium.
 4. Testery Azotu Amoniakalnego:
  • Mierzą ogólny poziom azotu amoniakalnego w wodzie.
  • Pomocne przy określaniu ogólnej toksyczności amoniaku.
 5. Testery Twardości Węglanowej i Ogólnej:
  • Pozwalają na pomiar twardości węglanowej i ogólnej wody.
  • Ważne dla utrzymania odpowiednich warunków dla roślin i ryb.
 6. Testery Fosforanów:
  • Monitorują poziom fosforanów w wodzie.
  • Wysoki poziom fosforanów może prowadzić do wzrostu glonów.
 7. Testery Żelaza:
  • Mierzą ilość żelaza w wodzie.
  • Istotne, aby unikać nadmiernego stężenia żelaza, które może być szkodliwe dla ryb.
 8. Testery Miedzi:
  • Monitorują ilość miedzi w wodzie.
  • Miedź w nadmiarze może być toksyczna dla niektórych ryb.
 9. Testery Chloru:
  • Pomagają sprawdzić obecność chloru w wodzie.
  • Chlor może być obecny w wodzie kranowej i powinien być usuwany przed dodaniem jej do akwarium.
 10. Testery Tlenku Azotu:
  • Pomagają kontrolować poziom tlenku azotu (NO2) w wodzie.
  • Wzrost tego związku może być szkodliwy dla ryb.

Przed zakupem testerów warto ustalić, jakie parametry wody są istotne dla konkretnego rodzaju akwarium i jak często testowanie jest zalecane. Testerów można używać zarówno w nowo zakładanych akwariach, jak i do regularnego monitorowania parametrów w już istniejących zbiornikach. Personel w sklepie zoologicznym może doradzić w wyborze odpowiednich testerów i udzielić informacji na temat ich stosowania.